YU SIANG SHUN CORP., LTD - Booth No.: B031

8/14/2017 3:55:55 PM
Yu Siang Shun là một trong những nhà sản xuất quy mô quốc tế về thiết bị PCCC và có các văn phòng chi nhánh ở Xiamen and Chengde
Yu Siang Shun là một trong những nhà sản xuất quy mô quốc tế về thiết bị PCCC và có các văn phòng chi nhánh ở Xiamen and Chengde. Yu Siang Shun không ngừng nỗ lực để đổi mới sản phẩm, và nâng cấp công nghệ chữa cháy để thay đổi hệ thống cứu hỏa và cứu hộ. Các sản phẩm chính của Yu Shiang Shun là xe gắn máy cứu hỏa; Hệ thống PCCC di động DC; Thiết bị xe đẩy chữa cháy; Hệ thống phòng cháy chữa cháy Porta-SEMAT, các sản phẩm áo bảo hộ PCCC; Mũ bảo hiểm; Bốt bảo hộ trong PCCC: Găng tay bảo hộ trong PCCC: Mũ trùm bảo hộ; Hệ thống truyền thông không dây; Hệ thống thoát hiểm. Yu Siang Shun đã được nhiều quốc gia khác nhau và đã được UL CE CCC cấp giấy chứng nhận ....
 
Website: www.semat.com.tw 
 
VIDEO CLIPS