VSM SAFETY JSC - Booth No.: B017

8/14/2017 3:38:48 PM
Quần áo chống cháy, chịu nhiệt

Thông tin về các sản phẩm

- Quần áo chống cháy, chịu nhiệt

- Quần áo đặc biệt chống hoá chất, phóng xạ, sinh học..(CBRN),chống hoá chất & cháy ngắn

- Áo giáp chống đạn

- Mặt nạ & phin lọc chống hoá chất, phóng xạ, sinh học.. (CBRN)

- Mặt nạ cách ly với bình khí (SCBA)

- Máy dò chuyên dụng các loại hoá chất, phóng xạ, chất nổ...

- Máy nạp khí thở - Xe chữa cháy & xe chống Hazmat

- Trang thiết bị an toàn cao cấp khác phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ

- Dịch vụ huấn luyện & bảo dưỡng, sữa chữa, kiểm định các trang thiết bị an toàn cao cấp 

VIDEO CLIPS