Sản phẩm nhận dạng giọng nói tiếng Việt Lumi tích hợp trí tuệ nhân tạo - KHÔN lên từng ngày

Bùng nổ mạng lưới vạn vật kết nối - Internet of Things (IoT), ngôi nhà với các thiết bị có thể hiểu và thực hiện yêu cầu của chủ nhân bằng giọng nói tiếng Việt mọi miền đã có mặt tại Việt Nam.
VIDEO CLIPS