HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy http://canhsatpccc.gov.vn/ArticlesDetail/tabid/193/cateid/124/id/8324/language/vi-VN/Default.aspx

THỦ TỤC NGHIỆM THU VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Thủ tục nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ. http://canhsatpccc.gov.vn/ArticlesDetail/tabid/193/cateid/121/id/9048/language/vi-VN/Default.aspx

THỦ TỤC THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Thủ tục thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy và các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ (Theo website Cục Cảnh sát PCCC & CNCH Việt Nam: http://canhsatpccc.gov.vn/ArticlesDetail/tabid/193/cateid/121/id/9049/language/vi-VN/Default.aspx )

Lễ bàn giao phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát PCCC Việt Nam

Ngày 21/1/2019, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với Tập đoàn Everdigm Hàn Quốc tổ chức Lễ bàn giao phương tiện chữa cháy và CNCH.

Phát động cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ PCCC

Sáng 12/3/2019, tại Hà Nội, Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH chủ trì Lễ phát động cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ PCCC và CNCH.

Sản phẩm nhận dạng giọng nói tiếng Việt Lumi tích hợp trí tuệ nhân tạo - KHÔN lên từng ngày

Bùng nổ mạng lưới vạn vật kết nối - Internet of Things (IoT), ngôi nhà với các thiết bị có thể hiểu và thực hiện yêu cầu của chủ nhân bằng giọng nói tiếng Việt mọi miền đã có mặt tại Việt Nam.
VIDEO CLIPS