VIETNAM SAFETY TECHNOLOGY JSC. - Booth No.: B071

8/14/2017 3:31:54 PM
Cung cấp hệ thống công nghệ an toàn và tích hợp hệ thống một cách toàn diện. Các ngành nghề kinh doanh chính: + Tư vấn thiết kế, tư vấn kỹ thuật hệ thống PCCC
Công ty CP Công nghệ An toàn Việt Nam (VIETSAFE.JSC) là doanh nghiệp được thành lập với sứ mệnh đảm bảo yên tâm và an toàn tuyệt đối cho khách hàng thông qua việc tư vấn – cung cấp hệ thống công nghệ an toàn và tích hợp hệ thống một cách toàn diện. Các ngành nghề kinh doanh chính: + Tư vấn thiết kế, tư vấn kỹ thuật hệ thống PCCC,  + Cung cấp lắp đặt hệ thống PCCC, các trang thiết bị và phụ kiện PCCC&CNCH + Bảo trì bảo dưỡng hệ thống PCCC + Dịch vụ kỹ thuật khác: nạp khí, door fan test…
 
Website: www.vietsafe.com.vn
VIDEO CLIPS