Hoạt động và Hội thảo chuyên đề tại Triển lãm Fire Safety & Rescue 2017

8/14/2017 2:18:04 PM
Nhiều hội thảo chuyên ngành được tổ chức đồng hành cùng triển lãm Quốc tế về kỹ thuật, phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ – Fire Safety & Rescue Vietnam – Secutech Vietnam 2017

VIDEO CLIPS