“Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 những vấn đề đặt ra đối với công tác PCCC và CNCH tại Việt Nam”

7/3/2018 8:45:25 AM
Hội thảo: “Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 những vấn đề đặt ra đối với công tác PCCC và CNCH tại Việt Nam”/ “4.0 industrial revolution and its challenges for fire and rescue service in Vietnam” Thời gian/ Time: 13:30 - 17:00 Ngày/ Date: 16/08/2018 - August 16, 2018 Địa điểm: Trung tâm Hội chợ Triển lãm SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Kính gửi Quý vị!

Thế giới đang bắt đầu bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng 4.0). Đây là một cuộc cách mạng sản xuất mới gắn liền với những đột phá chưa từng có về công nghệ, liên quan đến kết nối Internet, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, công nghệ cảm biến, thực tế ảo... Cuộc cách mạng sản xuất mới này được dự đoán sẽ tác động mạnh mẽ đến mọi quốc gia, mọi chính phủ, doanh nghiệp và người dân toàn cầu, cũng như làm thay đổi căn bản cách sống, làm việc và sản xuất của con người, trong đó sẽ tác động không nhỏ đến thế hệ trẻ người Việt Nam. Trong tương lai không xa, đối với lĩnh vực PCCC thì cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đóng một vai trò vô cùng quan trọng, là nền tảng kỹ thuật khi xây dựng cơ sở hạ tầng và cơ chế vận hành, đồng thời góp phần duy trì một hình thái môi trường thuận lợi cho việc điều hành chính sách, quản lý nhà nước về lĩnh vực PCCC&CHCN. 

Ban tổ chức Triển lãm Quốc tế về Phương tiện và Kỹ thuật PCCC & CNCH Việt Nam trân trọng kính mời Quý vị tham dự:

Hội thảo: “Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 những vấn đề đặt ra đối với công tác PCCC và CNCH tại Việt Nam”/ “4.0 industrial revolution and its challenges for fire and rescue service in Vietnam”

Thời gian/ Time: 13:30 - 17:00

Ngày/ Date: 16/08/2018

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ Triển lãm SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Để đăng ký tham luận tại Hội thảo xin vui lòng liên hệ:

Thường trực Ban tổ chức:

Ms Khánh Trân/ 0938 1702 89/ Khanhtran@vietfair.vn

Để đăng ký tham gia và nhận vé mời vui lòng click

Fanpage chính thức của Triển lãm

Website chính thức của Triển lãm

 

VIDEO CLIPS