HEBEI RUNWANGDA CO., LTD

8/8/2018 3:05:30 PM
Booth No.: K02 Industrial District, Wuqiang County, Hebei Province +86 318 3832163 postmaster@chinawujie.com www.runwangda.net

Runwangda company is a membership of China Safety Production Association, Protective equipment safety and Health Committee China textile Commer- cial Association director unit, China Education Equipment Association, have "WUJIE" "RUNWANG- DA" two well-known trademark, both of them are famous brand in Hebei province, products have been rated as brand-name products in Hebei province, the faucet products passed Chinese water-saving certification, emergency eye wash series products passed the CE Certification, passed the United States ANSI Z358.1-2009 standard testing, named the only recommended brand by the national labor insurance industry.

Runwangda là một thành viên của Hiệp hội sản xuất an toàn Trung Quốc, Ủy ban an toàn thiết bị bảo hộ và Y tế, Tổng hội thương mại dệt may Trung Quốc, Hiệp hội thiết bị giáo dục Trung Quốc. Công ty chúng tôi có hai thương hiệu nổi tiếng là "WUJIE" và "RUNWANGDA", cả hai đều là thương hiệu nổi tiếng và được đánh giá cao ở tỉnh Hà Bắc. Các sản phẩm vòi nước đều nhận được chứng nhận tiết kiệm nước Trung Quốc. Loạt sản phẩm rửa mắt khẩn cấp cũng nhận được chứng nhận CE, vượt qua thử nghiệm của tiêu chuẩn Hoa Kỳ ANSI Z358.1-2009. Công ty chúng tôi cũng được chỉ định là thương hiệu nên dùng bởi hội bảo hiểm lao động quốc gia.

Các tin khác

VIDEO CLIPS